Warsztaty Yanosik – Polityka Prywatności

Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje dane osobowe. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że czujemy się za nie odpowiedzialni i szanujemy Twoją prywatność, dlatego dokładamy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo. Czytając poniższy tekst poznasz zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy funkcjonowania Serwisu www.warsztaty.yanosik.pl. Pojęcia używane w Polityce będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie Serwisu Warsztaty Yanosik.

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych jest Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-615) przy ulicy Perkuna 25 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 972-11-87-720.

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Preferowaną formą kontaktu jest korespondencja elektroniczna kierowana pod adres e-mail odo@neptis.pl. Możesz jednak również kontaktować się listownie na adres spółki, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które dobrowolnie nam podałeś korzystając z naszego Serwisu:

W przypadku Właściciela warsztatu:
 • Nazwa firmy, która może obejmować imię i nazwisko,
 • Adres prowadzonej działalności,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail.
W przypadku Użytkownika niebędącego Właścicielem warsztatu:
 • Nick,
 • Adres e-mail.
Gdy za pośrednictwem Serwisu umawiasz się na wizytę w warsztacie:
 • Imię i nazwisko,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail.

Oprócz danych, które przekazujesz nam za pośrednictwem formularzy, w związku z korzystaniem z narzędzia Google Analytics gromadzimy informacje związane z Twoją aktywnością w naszym Serwisie, np. adres IP Twojego urządzenia czy jego lokalizacja.

W związku z prowadzeniem naszego Serwisu wykorzystujemy również dane osobowe dotyczące warsztatów, które pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności z rejestrów KRS oraz CEIDG, które mogliśmy uzupełnić o dane prezentowane na stronach internetowych warsztatów.

W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
 • świadczenia usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu Warsztaty Yanosik. Świadczenie przez nas usług jest nierozerwalnie związane z przetwarzaniem danych osobowych i bez wykonywania tych działań nie bylibyśmy w stanie zrealizować na Twoją rzecz naszych usług;
 • prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszej działalności przy pomocy środków komunikacji elektronicznej np. wiadomość SMS lub e-mail. Tego typu działania będziemy wykonywać wyłącznie w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę;
 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przez nasz prawnie uzasadniony interes należy rozumieć: tworzenie bazy warsztatów w oparciu o dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych oraz ich prezentację w Serwisie i Aplikacji, przeprowadzanie badania poziomu satysfakcji Użytkowników, w tym ustalanie przebiegu wizyty w warsztatach, ewentualne ustalenie, dochodzenie i egzekucję roszczeń lub obronę przed roszczeniami, zapobieganie nadużyciom i oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu, prowadzenie działań o charakterze marketingowym, udzielanie odpowiedzi na zapytania i wiadomości Użytkowników, prowadzenie statystyk oraz dokonywanie badań analitycznych w celu lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika czy optymalizacji procesów.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do momentu jej wycofania;
 • w przypadku niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń związanych z przedmiotem umowy, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 • w przypadku, gdy postawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania tego interesu.

Czy udostępniamy komuś dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie stosownych umów i jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami. Od naszych partnerów wymagamy zachowania poufności oraz zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa.

W przypadku Użytkowników niebędących Właścicielem warsztatu chcących skorzystać z usługi umówienia wizyty online będziemy udostępniać dane właścicielowi warsztatu, w którym chce umówić wizytę.

Dane warsztatów obejmujące nazwę firmy, dane kontaktowe i adres prowadzenia działalności, za pośrednictwem Serwisu, udostępniamy wszystkim użytkownikom sieci Internet oraz użytkownikom Aplikacji. W Serwisie udostępniona zostanie również treść komentarzy wraz z podanym nickiem Użytkownika, który go napisał. Nigdy nie będziemy upubliczniać adresu e-mail autora komentarza.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania.

Przekazywanie danych poza EOG

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jedyny wyjątek stanowi wykorzystanie przez nas narzędzia Google Analytics, w związku z użyciem którego niektóre Twoje dane mogą zostać udostępnione do Google. Poprzez uczestnictwo w programie „Tarcza Prywatności UE-USA” Google gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Czy podejmujemy decyzje automatycznie?

Na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie będziemy podejmować żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, dane nie będą również wykorzystywane w celu profilowania.

Jakie prawa Ci przysługują?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres odo@neptis.pl.

Jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe narusza obowiązujące przepisy, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.