Zakład Usług Technicznych spółka z o.o Stronie Śląskie: Stacja kontroli pojazdów