03.09.2021

Czy warsztat ma prawo do zatrzymania auta, gdy nie zapłacisz za usługę?

Oddając samochód do naprawy w warsztacie zawieramy z nim umowę o dzieło. W takiej sytuacji warsztat zobowiązuje się do naprawienia pojazdu, a klient do zapłaty wynagrodzenia. Co ważne – dla specjalistów nie ma znaczenia, czy te środki pochodzą z kieszeni klienta, czy też t ubezpieczenia. Jednak, czy w momencie, w którym nie zapłacimy za usługę, warsztat może zatrzymać nasze auto? Eksperci z Yanosik Warsztaty wyjaśniają.

 

Czy mechanik może się powołać na prawo zatrzymania?

Zapis zgodny z artykułem § 1 Kodeksu cywilnego mówi o tym, że zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać do momentu zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz i roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej.

Jednak w przypadku umów o dzieło, którymi będą umowy dotyczące naprawienia pojazdu „nakładem” nie może być wynagrodzenie należne warsztatowi samochodowemu.

Sama naprawa może się odbywać na podstawie różnych dokumentów, w różnych konfiguracjach. Dla przykładu – kosztorys, który zawiera zakres naprawy stanowi zestawienie potrzebnych do wykonania dzieła materiałów oraz nakładów pracy z wyliczeniem cen jednostkowych. Wynagrodzenie kosztorysowe jest ustalane na podstawie, np.: kosztów materiałów, które są niezbędne do wykonania dzieła (czyli naprawy), a te w trakcie pracy ponosi przyjmujący zamówienie.

Stosunek prawny, który został zawiązany między właścicielem pojazdu, a warsztatem mechanicznym opiera się na tym, iż warsztat zobowiązał się do naprawienia samochodu, a ten, który zlecił naprawę jest zobowiązany do uiszczenia wynagrodzenia. Wykonanie naprawy nie będzie zatem traktowane jako nakład na samochód, ale jako wykonanie zobowiązania, czyli świadczenie.

Niestety nie możemy się powoływać na prawo zatrzymania w warsztacie samochodowym, gdy klient nie chce lub nie może uiścić opłaty za naprawę. Jednak, gdy zamieścimy taki zapis w umowie dotyczącej naprawy w formie oświadczenia i klient, który zamawia usługę naprawy przystanie na ten warunek, wówczas możemy zatrzymać pojazd, do momentu uiszczenia należności za wykonaną usługę – mówi Dawid Kaczmarowski, Yanosik Warsztaty

Mechanicy muszą się również chronić prawnie

W większości przypadków to klienci warsztatów boją się trafić na nierzetelnych specjalistów, którzy ich oszukają. Jednak każdy medal ma dwie strony i również mechanicy muszą się odpowiednio zabezpieczyć przed klientami, którzy nie chcą zapłacić za wykonaną usługę.

Niestety w warsztatach samochodowych nie funkcjonuje taki proces, jak zapłata z góry, gdyż w trakcie naprawy może się pojawić konieczność wymiany dodatkowych części, których np.: nie uwzględniono w kosztorysie. Wówczas dzwoni się do klienta i przedstawia sytuację oraz wyjaśnia, dlaczego należy to zrobić. W takiej sytuacji koszty naprawy wzrastają i trudno byłoby wyegzekwować dodatkową kwotę po wykonaniu usługi, która została już opłacona z góry – mówi Dawid Kaczmarowski, Yanosik Warsztaty

Najlepszym rozwiązaniem dla mechaników będzie zabezpieczenie umowy o dzieło z klientem w postaci spisania oświadczenia o wzajemnych zobowiązaniach. A więc, warsztat zobowiązuje się do wykonania napraw i pokrycia wartości niezbędnych części, a klient, który zleca naprawę zobowiązuje się do odbioru pojazdu w terminie od do oraz opłaceniu naprawy w formie gotówki lub przelewu na konto. W innej sytuacji samochód zostanie zatrzymany do momentu wniesienia należnej opłaty.

Podpisanie oświadczenia obustronnie oznacza zgodę na warunki umowy, jednocześnie stanowiąc zabezpieczenie zarówno dla klienta, jak i specjalistów z warsztatu samochodowego.

NaukaPoradnik kierowcySamochodyTechnologiaTrendyWywiadyNaprawaNarzędziaOpony
Udostępnij: