12.11.2021

Laboratoria drogowe – co tak właściwie robią?

Spotkaliście kiedyś na trasie laboratoria drogowe? Jest ich zaledwie 16 w całej Polsce i należą do GDDKiA. Ich zadaniem jest pilnowanie wysokich standardów dróg, które są w budowie oraz tych, które są już eksploatowane. Czym dokładnie zajmują się laboratoria drogowe? Sprawdźcie!

 

Laboratoria drogowe GDDKiA

W ciągu kilkunastu lat powstało 14 laboratoriów, a urządzenia, które w nich znajdziecie są najnowocześniejsze, ponieważ duża liczba realizowanych inwestycji drogowych wymaga odpowiedniej kontroli. W 2022 roku kolejne laboratorium rozpocznie pracę. W tym celu zakupiono nowy sprzęt laboratoryjny oraz pomiarowy i specjalne pojazdy. Każdy pracownik laboratorium drogowego jest przeszkolony z zakresu wykonywanych badań, zgodnie z procedurami i normami, które funkcjonują powszechnie w Unii Europejskiej.

W ciągu ostatnich trzech lat wykonały już prawie 640 tys. badań, które zostały przeprowadzone przez GDDKiA na różnych inwestycjach. Pojazdy laboratoriów drogowych pokonały odległość ok. 150 tys. km!

Od 2011 roku drogowcy posiadają system Monitoringu Jakości Robót, w którym to właśnie laboratoria drogowe odgrywają ważną rolę prowadząc bieżącą kontrolę nad jakością realizowanych prac drogowych.

Ich zadaniem jest przeprowadzanie badań jakości dróg, które pozwolą na zachowanie niezbędnego poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.

Co badają laboratoria drogowe?

Nie jest to wyłącznie nawierzchnia. Weryfikują również podłoża gruntowe, kruszywa, jakość betonu i mieszanek bitumicznych, a także skład soli drogowej oraz odblaskowość oznaczeń poziomych i pionowych. Wyniki badań laboratoriów są podstawą do odbioru, a nawet przeprowadzania przez wykonawców napraw.

W 2011 wprowadzono do działań drogowców standard Monitoringu Jakości Robót. W ramach tego systemu gromadzone są dane dotyczące konkretnych kontraktów, a także publikowane są raporty techniczne. Te dane są analizowane i stanowią podstawę do wydawania poleceń w poszczególnych inwestycjach. Nierzadko dla programów naprawczych.

Laboratoria drogowa także uczestniczą w procesie oceny i odbioru technicznego ukończonych prac drogowych, zwłaszcza w kwestii finansowego rozliczenia robót i kontraktów. Wyniki przeprowadzonych przez laboratoria pomiarów wykazują wszelkie nieprawidłowości, które wówczas wykonawcy muszą przeprowadzić na własną rękę.

NaukaPoradnik kierowcySamochodyTechnologiaTrendyWywiadyNaprawaNarzędziaOpony
Udostępnij: