26.09.2022

Płukanie klimatyzacji – kiedy jest potrzebne?

Jednym z procesów naprawy układów klimatyzacji jest płukanie. To czynność, którą należy przeprowadzić prawidłowo, inaczej istnieje ryzyko pogorszenia kondycji układu, a nawet doszczętnego uszkodzenia. Jak to zrobić prawidłowo? Kiedy należy wykonać płukanie klimatyzacji? Sprawdźcie w naszym artykule!

 

Co to jest płukanie klimatyzacji?

To jedna z ważniejszych czynności w przypadku naprawy lub uszkodzenia sprężarki. Poprzez płukanie z układu usuwa się zanieczyszczenia oraz szkodliwe substancje. Jest ono niezbędnym procesem prawidłowej naprawy i pozwala na uniknięcie drogich szkód następczych.

Kiedy należy płukać klimatyzację?

Istnieje kilka przypadków, w których jest to konieczne. Mowa o:

  • Mechanicznym uszkodzeniu kompresora, np.: przy startym materiale.
  • Gdy wykryjecie obecność substancji obcych w systemie, np.: cząstki gumy.
  • Gdy nie macie informacji na temat ilości lub typu oleju do kompresora w układzie, istnieje wówczas niebezpieczeństwo przepełnienia lub niedopasowania.
  • Jeśli występuje zbyt duża ilość środka kontrastowego UV, wówczas grozi ryzyko nieprawidłowego działania.
  • Jeśli wykryjecie wilgoć w systemie.
  • Jeśli nowy kompresor nie jest wyposażony w korek spustowy oleju, który umożliwia regulację jego ilości, a układ klimatyzacji musi być całkowicie pozbawiony oleju przed montażem. Należy to zrobić by uniknąć ryzyka przepełnienia.

Jak przeprowadzić płukanie klimatyzacji?

Najlepiej użyć urządzenia do serwisowania klimatyzacji, oddzielnego zestawu płuczącego z wymiennym filtrem wstępnym i czynnikiem chłodniczym. Kierunek płukania powinien być zawsze przeciwny do zwykłego kierunku przepływu czynnika chłodniczego.

Pamiętajcie, że niektórych elementów konstrukcyjnych nie wolno przepłukiwać! Dlatego trzeba je pominąć lub zastąpić adapterami! Mowa o filtrze-osuszaczu, zasobniku, kompresorze, zaworze rozprężnym i dławiącym stałym.

Nie wolno również przepłukiwać większości nowoczesnych kondensatorów, ze względu na ich konstrukcję i połączenie z filtrem-osuszaczem.

Bezpieczne przepłukiwanie będzie możliwe wyłącznie w przypadku starszych typów, czyli kondensatorów serpentynowych.

Z kolei w pojazdach z drugim parownikiem zlokalizowanym we wnętrzu pojazdu, należy ten parownik przepłukać osobno!

Jak przeprowadzić cykl płukania?

Należy to zrobić trzykrotnie, a filtr wstępny jednostki płuczącej trzeba wymienić po każdym procesie płukania. Po ponownym zamontowaniu wszystkich wymontowanych lub wymienionych elementów, trzeba przeprowadzić kontrolę szczelności, a następnie odpowietrzać system przez minimum 20 minut.

 

Pamiętajcie, że układy klimatyzacji z dwoma parownikami mają znacznie większą ilość czynnika chłodniczego i oleju! W trakcie napełniania oraz przed pierwszym uruchomieniem układu, zawór odcinający na drugim parowniku musi być otwarty! Wówczas olej do kompresora może się dostać też do drugiego parownika przez stronę wysokiego ciśnienia. Inaczej może wystąpić zagrożenie zwiększenia ilości oleju w przedniej części obiegu, co doprowadzi do uderzenia hydraulicznego w kompresorze.

NaukaPoradnik kierowcySamochodyTechnologiaTrendyWywiadyNaprawaNarzędziaOpony
Udostępnij: