28.12.2022

Wzrosną kary za brak OC w 2023 roku!

Nowy Rok przyniesie kolejne podwyżki dla kierowców. Tym razem wzrosną kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. I mało tego – kary wzrosną dwa razy, ze względu na dwukrotną podwyżkę płacy minimalnej brutto. Pierwsza podwyżka nastąpi już 1 stycznia. O jakich kwotach mowa? Sprawdźcie!

 

Będą podwyżki kar za brak OC już w przyszłym roku!

Do obliczania kary za brak OC jako podstawa służy wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku kalendarzowym. Od 1 stycznia 2023 roku ta wartość wyniesie 3 490 zł, a od 1 lipca 2023 roku 3 600 zł.

Wysokość kary będzie zależna od rodzaju nieubezpieczonego pojazdu oraz długości przerwy w historii ubezpieczenia.

Pełna opłata karna za brak ubezpieczenia OC przez dłuższy okres niż 14 dni odpowiada:

 • Dla samochodów osobowych - dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów – trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Dla innych pojazdów - 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

A jeśli pojazd nie ma ważnego OC od 4 do 14 dni, wówczas jego właściciel zapłaci 50% pełnej opłaty, brak ważnego OC do 3 dni będzie równy 20% wysokości pełnej opłaty karnej.

Kwoty będą zaokrąglane do pełnych 10 zł.

Kary za brak OC od 1 stycznia 2023 roku

 • Samochody osobowe:
  • Brak OC od 1 do 3 dni – 1 400 zł
  • Brak OC od 4 do 14 dni – 3 490 zł
  • Brak OC powyżej 14 dni – 6 980 zł
 • Samochody ciężarowe:
  • Brak OC od 1 do 3 dni – 2 090 zł
  • Brak OC od 4 do 14 dni – 5 240 zł
  • Brak OC powyżej 14 dni – 10 470 zł
 • Pozostałe pojazdy (motocykle, motorowery, przyczepy samochodowe, kempingowe, quady):
  • Brak OC od 1 do 3 dni – 230 zł
  • Brak OC od 4 do 14 dni – 580 zł
  • Brak OC powyżej 14 dni – 1 160 zł

Kary za brak OC od 1 lipca 2023 roku

 • Samochody osobowe:
  • Brak OC od 1 do 3 dni – 1 440 zł
  • Brak OC od 4 do 14 dni – 3 600 zł
  • Brak OC powyżej 14 dni – 7 200 zł
 • Samochody ciężarowe:
  • Brak OC od 1 do 3 dni – 2 160 zł
  • Brak OC od 4 do 14 dni – 5 400 zł
  • Brak OC powyżej 14 dni – 10 800 zł
 • Pozostałe pojazdy (motocykle, motorowery, przyczepki samochodowe, kempingowe, quady):
  • Brak OC od 1 do 3 dni – 240 zł
  • Brak OC od 4 do 14 dni – 600 zł
  • Brak OC powyżej 14 dni – 1 200 zł

 

Kiedy można otrzymać karę za brak OC?

System UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) może wykryć brak OC dla danego pojazdu w dowolnym momencie. Tylko w 2020 roku wygenerował 199 150 wezwań do zapłaty kary za brak OC, czyli o 58% więcej niż w 2019 roku!

Nie znacie dnia ani godziny, kiedy możecie i Wy otrzymać takie wezwanie, jeśli nie zapłaciliście OC dla swojego pojazdu.

Pamiętajcie, że UFG nalicza odsetki, a kara za brak OC przedawnia się po 3 latach od dnia kontroli, ale nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto brak OC. W niektórych przypadkach data przedawnienia może się nawet przesunąć.

Jak zapłacić karę za brak OC?

Powinniście to zrobić w ciągu 30 dni od dnia odebrania wezwania do zapłaty. Karę można przelać na indywidualny numer rachunku, który znajdziecie w treści wezwania. W innym przypadku urząd skarbowy rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

I przypominamy, że od 1 października 2018 roku możecie jeździć samochodem bez potwierdzenia opłacenia ubezpieczenia OC i dowodu rejestracyjnego. Z kolei od 1 grudnia 2020 roku nie musicie mieć przy sobie również prawa jazdy. Policja sprawdzi status Waszego ubezpieczenia w CEPiK.

Kara za brak OC w dniu rejestracji samochodu

Umowę ubezpieczenia OC należy mieć najpóźniej w dniu rejestracji samochodu i nie później niż przed jego używaniem.

Kto może sprawdzić ważność OC?

Nie tylko policja i UFG mają do tego uprawnienia. Poza nimi mogą to zrobić jeszcze:

Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, organy celne, organy zajmujące się rejestrowaniem pojazdów, Inspekcja Ochrony Środowiska oraz inne organy, które są uprawnione do kontrolowania ruchu drogowego.

I jeśli podczas kontroli brak OC zostanie wykryty przez dany podmiot, wówczas informacja zostanie przekazana do UFG w ciągu 14 dni od dnia kontroli!

NaukaPoradnik kierowcySamochodyTechnologiaTrendyWywiadyNaprawaNarzędziaOpony
Udostępnij: