08.05.2023

Samochód nie przeszedł okresowego przeglądu technicznego – co robić?

Okresowe badanie techniczne ma na celu zweryfikowanie, czy pojazd jest bezpieczny dla Was, a także pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli auto nie uzyska pozytywnego wyniku obowiązkowego przeglądu, nie wińcie diagnosty, tylko sprawdźcie co robić!

Koszt badania technicznego nie zmienił się od 2004 roku. Nie jest to duża kwota, a samo badanie ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy pojazdem, który posiadacie. W Polsce wykonanie okresowego przeglądu technicznego jest obowiązkowe, a w jego trakcie diagności dokładnie sprawdzają stan auta, pracę podzespołów i układów oraz innych elementów.

Drobne lub poważniejsze usterki mogą spowodować, że pojazd nie przejdzie badania, a wtedy… nie ma co obwiniać diagnosty, który ponosi odpowiedzialność karną za dopuszczenie do ruchu pojazdu zagrażającego bezpieczeństwu!

Diagnosta wykrył usterki istotne – co robić?

Istotne usterki to takie, które mogą naruszać bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ochronę środowiska. Jeśli diagnosta takie wykryje, wówczas wystawia zaświadczenie o tym, że badanie zostało wykonane, ale jego wynik jest negatywny, a także co jest tego powodem.

Przegląd nie jest przedłużany w takiej sytuacji i można wyjechać ze stacji swoim pojazdem, ale jest się zobowiązanym do usunięcia wskazanych usterek i ponownego stawienia się na badanie. Trzeba to zrobić przed upływem 14 dni. Jeśli pojedziecie na tą samą stację, w terminie krótszym niż 14 dni od ostatniego badania z wynikiem negatywnym, wówczas nie będziecie musieli płacić pełnej kwoty za badanie, a jedynie częściową.

Diagności sprawdzą wtedy wyłącznie te elementy, które ostatnim razem spowodowały, że samochód nie przeszedł badania technicznego.

Jeśli nie zmieścicie się w terminie 14 dni lub gdy zdecydujecie się na badanie w innej stacji, wówczas będziecie musieli zapłacić kwotę za całe badanie.

Usterki stwarzające zagrożenie – zostanie zatrzymany dowód rejestracyjny

Gdy diagnosta wykryje usterki, które tworzą bezpośrednie oraz natychmiastowe zagrożenie wobec innych uczestników ruchu drogowego, ma obowiązek zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Ma to uniemożliwić dalsze poruszanie się po drogach pojazdem, który realnie zagraża innym uczestnikom ruchu.

Właściciel pojazdu jest więc zmuszony do odholowania pojazdu do warsztatu, a po usunięciu usterek, musi się stawić ponownie na badanie techniczne. Jeśli diagnosta zatwierdzi stan techniczny auta, to jego dowód rejestracyjny będzie można odebrać w właściwym Wydziale Komunikacji.

Jak odzyskać dowód rejestracyjny?

Przede wszystkim po odholowaniu pojazdu do warsztatu, należy zlecić naprawę elementów, które zostały wskazane jako zagrażające bezpieczeństwu.

Po naprawieniu samochodu, stawieniu się na ponowne badanie techniczne i uzyskaniu pozytywnego wyniku przeglądu, diagnosta wyda zaświadczenie, które umożliwi odzyskanie dowodu rejestracyjnego.

Następnie należy udać się do właściwego Wydziału Komunikacji, w którym zarejestrowaliście swój samochód. Jednakże prawo do zwrócenia dokumentów ma również sam diagnosta, który je zatrzymał.

Może to zrobić przez przekazanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o zwrocie dowodu rejestracyjnego.

Co ważne – ten zapis dotyczy jedynie sytuacji, w której dokument został zatrzymany przez zapis w systemie CEPiK przez policję, straż graniczną lub służbę celno-skarbową. 

NaukaPoradnik kierowcySamochodyTechnologiaTrendyWywiadyNaprawaNarzędziaOpony
Udostępnij: