04.01.2023

Gdzie można samodzielnie naprawić samochód?

Awaria, wymiana elementów, a może drobna naprawa? Jeśli macie odpowiednie narzędzia oraz umiejętności, możecie samodzielnie wykonać powyższe czynności, ale potrzebujecie do tego odpowiedniego miejsca. Czy wiecie, gdzie można samodzielnie naprawiać swój samochód? Sprawdźcie!

 

Co mówią przepisy?

Marszałek sejmu powierzył gminom uregulowanie przepisów w kwestii samodzielnej naprawy oraz mycia samochodu. Informuje o tym ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Art. 4: Pkt. 1 Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”, regulamin jest aktem prawa miejscowego.

Pkt. 2 Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: (…) c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

Samodzielne naprawy według gminnego regulaminu

Chcąc się dowiedzieć, na ile możemy sobie pozwolić w kwestii samodzielnej naprawy samochodu, należy zlokalizować gminę, w której się znajdujemy. Nawet w trasie. I znaleźć stosowny regulamin. Najczęściej jest dostępny w Internecie.

Zwykle regulaminy są do siebie podobne i niestety, ale na terenie publicznym, który należy do gminy, nie wolno przeprowadzać żadnych napraw. A to oznacza, że przy drodze nie możecie nawet wymienić koła! Niektóre gminy nie są tak surowe, np.: w Gliwicach w przypadku uzasadnionych napraw, które są spowodowane awarią pojazdu, która uniemożliwia dalszą jazdę, możecie naprawić swój pojazd poza terenem nieruchomości.

Uwaga na zanieczyszczone drogi!

Oczywiście na ulicy, miejskim parkingu i podobnych miejscach nie naprawiajcie swojego samochodu, bo możecie dostać za to nawet 1500 zł kary! Mówi o tym kodeks wykroczeń „kto zanieczyszcza drogę publiczną… podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany”.

Drogi i place publiczne to jednak nie wszystko. Wiele parkingów, zwłaszcza przed blokami czy marketami, to nie teren publiczny, a prywatny. I żeby móc przeprowadzić w tych miejscach naprawę samochodu, należy wcześniej poznać regulamin ich użytkowania.

We własnym garażu też nie wszystko można

Właściciele garaży prywatnych mogą sobie pozwolić na więcej, ale też muszą spełnić kilka warunków. Przede wszystkim ich działania nie mogą być uciążliwe dla sąsiadów, a to dotyczy nawet wiercenia dziury w domowych ścianach, poza tym nie mogą zanieczyszczać środowiska – wody i gleby, a wylanie przepracowanego oleju to wręcz zbrodnia! 

Poza tym wszelkie powstałe odpady muszą być zutylizowane zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania porządku.

Kto może sprawdzić Wasz prywatny teren?

A posesję i teren prywatny może skontrolować marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta, którzy sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska – jak informuje art. 379 przepisów o ochronie środowiska.

Mogą oni też upoważnić strażników do prowadzenia czynności kontrolnych. Mogą oni wejść na Wasz teren prywatny w godzinach 6-22, chyba że mają natychmiastowo uniemożliwić Wam zanieczyszczanie środowiska.

Za zanieczyszczanie środowiska grozi grzywna powiększona o koszty usunięcia zagrożenia.

Po każdej naprawie trzeba posprzątać i trzeba to zrobić zgodnie z regulaminem danej gminy. 

NaukaPoradnik kierowcySamochodyTechnologiaTrendyWywiadyNaprawaNarzędziaOpony
Udostępnij: