12.08.2022

Płyn chłodniczy i jego znaczenie dla silnika

Prawidłowa praca silnika jest zależna od właściwego doboru płynów eksploatacyjnych. A jednym z najważniejszych jest płyn chłodniczy. To on odpowiada za utrzymywanie właściwej temperatury podczas jego pracy. Po uruchomieniu silnika płyn chłodniczy odprowadza z niego ciepło, chroni układ chłodzenia przed korozją i uszkodzeniami oraz utrzymuje stałą wydajność pojazdu.

 

Downsizing wpływa na skład płynu chłodniczego

O tym, że silniki są zmniejszane wiemy wszyscy, ale czy wiecie, że również wraz z tymi zmiana zmienił się skład płynu chłodniczego? Mniejsza pojemność układów chłodzących jednostek napędowych, ekstremalne temperatury, podwyższone ciśnienie w układzie chłodzenia – to wszystko tworzy niekorzystne warunki pracy silnika.

A płyn chłodniczy, tak jak i olej, zaczyna swoją pracę od momentu uruchomienia silnika, dzięki czemu chroni go przed korozją oraz uszkodzeniami, co w konsekwencji utrzymuje stałą wydajność pojazdu nawet przez cały okres eksploatacji!

Jakie znaczenie ma płyn do chłodnic dla silnika?

Przede wszystkim jego zadaniem jest wymiana ciepła. Odbiera do 1/3 energii cieplnej, która jest wytwarzana przez silnik. W innym przypadku doszłoby do przegrzania, co doprowadziłoby do pogorszenia stanu podzespołów oraz oleju silnikowego. A to groziłoby poważnymi uszkodzeniami.

Układ chłodniczy odpowiada również za szybsze dogrzewanie silnika w momencie jego uruchomienia. Pozwala na to na szybsze osiągnięcie optymalnej temperatury, a także ogranicza zużycie paliwa.

Płyn chłodniczy ma również za zadanie chronić układ chłodzenia przed uszkodzeniami, które są spowodowane przez korozję, a także odkładanie się kamienia i osadów. Wysoka temperatura, ciśnienie i ciecz chłodząca mogą powodować szybszą korozję elementów układu.

Jakie są płyny chłodnicze?

Zwykle występują w dwóch podstawowych wariantach – koncentratu i roztworu, który jest gotowy do użycia. Koncentraty należy rozcieńczyć z wodą, co budzi ryzyko, że wysoka zawartość minerałów w twardej wodzie powoduje tworzenie się osadów kamienia w środku silnika, a to ograniczy przekazywanie ciepła i przyczyni się do jego korozji.

WAŻNE! Nie miesza się różnych płynów chłodniczych ze sobą, bo może to zmniejszać ich właściwości antykorozyjne, a także zdolność do zapobiegania występowaniu osadów płynu chłodzącego. Zawsze sprawdzajcie w instrukcji obsługi pojazdu, czy wybraliście odpowiedni płyn!

Regularna wymiana płynu do chłodnic jest ważna!

Co najmniej dwa razy w roku, a dokładniej latem i zimą, należy sprawdzać poziom i stan płynu chłodniczego. Sam płyn w układzie chłodzenia musi być wymieniany co trzy lata albo po przejechaniu 100 tysięcy kilometrów.

Niskiej jakości płyn chłodniczy, który stosuje się przez dłuższy czas, może narazić cały układ na przegrzanie silnika, a także wystąpienie korozji, osadów oraz ograniczyć przepływ cieczy. A to może doprowadzić do poważnej awarii silnika, czasem nawet do jego zatarcia!

Ważne jest również regularne płukanie układu chłodzenia. Dlaczego? Sprawdźcie  tutaj.

NaukaPoradnik kierowcySamochodyTechnologiaTrendyWywiadyNaprawaNarzędziaOpony
Udostępnij: